Araş. Gör. ÇAYAN ALKAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ÇAYAN ALKAN

T: (0282) 250

M calkan@nku.edu.tr

W calkan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez: Porsuk Çayı Havzasında İklim Değişikliğinin Kuraklığa ve Buğday Verimine Etkisinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: Küçük Su Havzaları Hidrolojik Modeli WinTR-55´in Bursa İli Bazı Sulama Gölet Havzalarına Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2016)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2008-2013
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ / ARAZİ VE SU KAYNAKLARI
2017-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI
2014-2016
Araş. Gör. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Ziraat Fakültesi basketbol ve voleybol branşları sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
2017-
Biyosistem Topluluğu Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / İnşaat Mühendisliği
Hidroloji
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Uzaktan Algılama
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞENER M., BOYRAZ ERDEM D. . ., ALKAN Ç. ., ÇELEN H. İ., ERDEM T. ., Unmmanned Aerial Vehicle (UAV) for Monitoring Agricultural Activity, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ALKAN Ç., WinTR-55 Modeli ile Mockus yönteminin karşılaştırılması: Ankara Polatlı Kargalı Göleti Havzası Örneği, 9. Ulusal Hidroloji Kongresi (04.10.2017-06.10.2017).
Poster
Ulusal Projeler
1. Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.05.2017-Devam Ediyor.
Üyelikler
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2014-.
Katıldığı Kurslar
Trakya Bölgesinin Arazi Kaynakları, Su Kaynakları, Tarımsal Üretim Potansiyeli ve Aşırı Hava Olaylarının Mevcut Durumu, Yer:Ramada Otel, 20.12.2018-20.12.2018.
NETCAD Arazi Toplulaştırma Kursu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi-NAKSEM, 28.04.2018-29.04.2018.
SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 13.06.2017-15.06.2017.
Kuraklık Model, Tahmin, Mücadele ve Planlama Yöntemleri Kısa Kursu, Yer:Su Vakfı/İSTANBUL, 23.05.2016-26.05.2016.
Temel Düzey İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Yer:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 24.11.2014-05.12.2014.
Süt sığırlarının bakımı ve beslemesi, Yer:SÜTAŞ-Süt hayvancılığı eğitim merkezi, 13.02.2012-16.02.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı, Düzenleyenler:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, 15.11.2018-15.11.2018.
DERGİPARK, ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) Eğitim Semineri, Yer:NKÜ Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; TÜBİTAK; ULAKBİM, 05.04.2018-05.04.2018.
9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Yer:Diyarbakır, Düzenleyenler:Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 04.10.2017-06.10.2017.
5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Yer:Kırklareli, Düzenleyenler:Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12.09.2017-15.09.2017.
2nd International Balkan Agriculture Congress (Agribalkan 2017), Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 16.05.2017-18.05.2017.
Bilecik´te Örtüaltı Yetiştiriciliği II , Yer:Bilecik, Düzenleyenler:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 28.11.2016-29.11.2016.
7th International Conference on Biosystems Engineering, Yer:Tartu/ESTONYA, 12.05.2016-13.05.2016.
Ulusal Su ve Sağlık Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Yer:Antalya, Düzenleyenler:T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 26.10.2015-30.10.2015.
Bursa Ufuk 2020 Çalıştayı, Yer:Bursa, Düzenleyenler:Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 05.10.2015-06.10.2015.
1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Yer:Bursa, Düzenleyenler:Uludağ Üniversitesi, 09.06.2015-11.06.2015.